Development

De begeleiding die ik kan bieden is persoonlijk en volledig afgestemd op de individuele behoefte van jou of van je kind. We kijken samen wat je nodig hebt of wat je kind nodig heeft. Oog hebbend voor het heden en het verleden, richten we ons op de toekomst.

Hoe gaan we te werk?
Een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek ontmoeten we elkaar, en kijken we samen welke ondersteuning/ begeleiding nodig is.

Na dit gesprek maken we een plan van aanpak. We kijken eerst, waar we nu staan. Wat is er nodig om tot een bepaald doel te komen? Wat heeft het kind/ de leerling nodig om…? Wat heeft school/ de leerkrachten nodig om voor jou het onderwijs passend te maken? Kan school jou dit bieden?

Belangrijk is de samenwerking tussen de ouders, leerling en school.  Op basis van een goede relatie en dialoog krijgt de leerling optimale ontwikkelingsruimte.

Mijn expertise bestrijkt een breed terrein van het onderwijs, in het bijzonder met betrekking tot hoogbegaafde kinderen en kinderen met autisme.